Návštěvní řád

Desatero pro návštěvníky planetária

 

1. Ve všech prostorách, a to ve všech budovách i na celém pozemku Hvězdárny a planetária je zakázáno kouřit, konzumovat alkoholické nápoje a užívat jakékoli návykové látky.

2. V sále planetária a v astronomických pozorovatelnách je v průběhu akcí zakázáno používat silné zdroje světla, mobilní telefony, fotoaparáty atd.

3. Do sálu planetária je zakázáno vnášet nápoje a potraviny.

4. Do sálu planetária není povoleno vodit zvířata.

5. Je přísně zakázáno dotýkat se kopule planetária a dataprojektoru.

6. Pobyt návštěvníků v objektu je možný pouze pod přímým a trvalým dohledem alespoň jednoho zaměstnance Hvězdárny a planetária. Návštěvníci jsou povinni v celém objektu Hvězdárny a planetária udržovat pořádek, dodržovat pokyny zaměstnanců, požární a bezpečnostní předpisy.

7. Po začátku programu nelze do sálu planetária vpouštět opozdilé návštěvníky a během programu nelze ze sálu odcházet.

8. Návštěvníkům se nedoporučuje vstup na pořady s dětmi do 3 let. U každého pořadu planetária je uveden věkový limit doporučený distributorem. Vstup s dítětem mladším, než je limit doporučený distributorem, je na posouzení dospělého, zejména je důležité, aby dítě nerušilo svým chováním ostatní návštěvníky.

9. Za nezletilé návštěvníky odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci. Za chování účastníků školních výprav je po celou dobu návštěvy zodpovědný pedagogický doprovod.

10. V případě vážného porušení norem slušného chování, bezpečnostních či požárních předpisů nebo provozního řádu může být jednotlivec i celá skupina vykázána z objektu Hvězdárny a planetária bez náhrady vstupného. V případě, že návštěvník neuposlechne výzvy provozovatele k opuštění prostor Hvězdárny a planetária, provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit příslušné představení. Návštěvník, který toto přerušení nebo zrušení představení zavinil svým jednáním, nese plnou odpovědnost za takto vzniklé škody.

 


 

Hvězdárna a planetárium Třebíč nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za případné zdravotní problémy velmi citlivých jedinců při návštěvě projekce (nevolnost, bolení hlavy, únava očí apod.)