Nabídka pro školy

NABÍDKA PROGRAMŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

(a navazující prázdniny)


Pořady v planetáriu nabízíme od 1. 1. 2024

 

 Přednášky pro školy nebo skupiny je možno domluvit telefonicky, kontakt: Mgr. Jana Švihálková, 724188158, nebo mailem: hvezdarna@ddmtrebic.cz.


Organizované skupiny přijíždějící vlastním autobusem mohou zastavit a vystoupit u hvězdárny. Pro parkování autobusů prosím využijte bezplatné parkování na ulici Hrotovická (viz Praktické informace - Jak se k nám dostanete).


Individuální požadavky prosím domlouvejte předem (např. svačina v prostorách hvězdárny apod.)

PROGRAMY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY:


PROGRAM

ANOTACE

VĚK

POZNÁMKA

CENA

Co vidíme na obloze I.

Základní pojmy jako hvězda, planeta, Slunce, Měsíc, souhvězdí

3+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku, krátké povídání s dětmi, hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Co vidíme na obloze II.

Jaro, léto, podzim a zima na Zemi a na obloze, pohyby Země

4+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku, krátké povídání s dětmi, hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Sluneční soustava

Povídání o Slunci, planetách a dalších tělesech Sluneční soustavy

4+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku, krátké povídání s dětmi, hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Slunce, Země, Měsíc

Povídání o třech pro lidstvo nejdůležitějších tělesech

4+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku, krátké povídání s dětmi, hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Cosmix

Jak vypadá let do vesmíru a

jak se na něj připravit? Jak spát ve vesmíru nebo vařit vesmírné jídlo? A jak se potom z vesmíru bezpečně vrátit zpět na Zemi?

5+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a krátký animovaný film, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce 

70

 

Všechny pořady jsou zpracovány zhruba na 45 minut, tj. na 1 vyučovací hodinu. Dva pedagogové na třídu mají vstup zdarma, případný další pedagogický doprovod platí stejné vstupné jako děti.

 

Pro mateřské školy nabízíme program Pokusy v MŠ
Zábavná věda pro nejmenší s využitím surovin běžně používaných v kuchyni. Program proběhne ve vaší školce, veškerý materiál dovezeme. Délka programu je cca 60 minut. Cena 80 Kč za dítě. Lze hradit ze Šablon.

 

PROGRAMY PRO 1. – 3. ROČNÍK ZŠ:             

 

PROGRAM

ANOTACE

VĚK

POZNÁMKA

CENA

Co vidíme na obloze

 Pojmy hvězda, planeta, souhvězdí, povídání o možnostech pozorování oblohy v různých ročních obdobích, ve dne a v noci, duha a halové jevy

6+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku, krátké povídání s dětmi, buď práci s pracovními listy, soutěž nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Sluneční soustava

Povídání o Slunci, planetách a dalších tělesech Sluneční soustavy

6+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku, krátké povídání s dětmi, buď práci s pracovními listy, soutěž nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Země a Měsíc

Základní poznatky o Zemi a o jejích pohybech, povídání o našem nejbližším tělese – Měsíci

6+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku, krátké povídání s dětmi, buď práci s pracovními listy, soutěž nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Sluneční soustava, pohyby Země, rovnodennost, slunovrat

Program navazuje na učivo 3. ročníku, vysvětlíme si pohyby Země a pojmy rovnodennost a slunovrat

pro 3. ročník ZŠ

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku, krátké povídání s dětmi, buď práci s pracovními listy, soutěž nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Cosmix

Jak vypadá let do vesmíru a

jak se na něj připravit? Jak spát ve vesmíru nebo vařit vesmírné jídlo? A jak se potom z vesmíru bezpečně vrátit zpět na Zemi?

5+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a krátký animovaný film, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce 

70

Polaris

Dobrodružství tučňáka Jamese a medvěda Vladimíra

6+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a animovaný pohádkový film, ve kterém se děti dozvědí některé informace z astronomie

70

Polaris 2 

(od září 2024)

Pokračování dobrodružství tučňáka Jamese a medvěda Vladimíra

6+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a animovaný pohádkový film, ve kterém se děti dozvědí některé informace z astronomie

 70


Témata jsou zpracována zhruba na 45 minut, tj. na 1 vyučovací hodinu. Můžete využít i kombinace programu v planetáriu a výukového programu v sále za zvýhodněnou cenu 100 Kč za dítě (2 x 45 minut). Dva pedagogové na třídu mají vstup zdarma, případný další pedagogický doprovod platí stejné vstupné jako děti.

 


 PROGRAMY PRO 4. – 5. ROČNÍK ZŠ

 

PROGRAM

ANOTACE

VĚK

POZNÁMKA

CENA

Sluneční soustava

Povídání o planetách a dalších tělesech v naší sluneční soustavě

4. – 5. ročník ZŠ

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku nebo výukové video, krátké povídání s dětmi, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Země a Měsíc, zatmění Slunce a Měsíce

Základní poznatky o Zemi a Měsíci, jejich pohybech, jak vznikají zatmění, kdy a kde je můžeme pozorovat

4. – 5. ročník ZŠ

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku nebo výukové video, krátké povídání s dětmi, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Nejkrásnější úkazy na obloze

Povídání o mimořádných nebeských úkazech, které by člověk alespoň jednou v životě měl vidět

od 4. ročníku ZŠ

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku nebo výukové video, krátké povídání s dětmi, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Den Země

Co je to Den Země z pohledu astronomie, pojmy jako světelné znečištění, kosmické smetí a další

4. – 5. ročník ZŠ

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje výukové video, krátké povídání s dětmi, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Dobývání vesmíru

Povídání o prvních letech do vesmíru až po současnost

4. – 5. ročník ZŠ

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje pohádku nebo výukové video, krátké povídání s dětmi, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Cosmix

Jak vypadá let do vesmíru a jak se na něj připravit? Jak spát ve vesmíru nebo vařit vesmírné jídlo? A jak se potom z vesmíru bezpečně vrátit zpět na Zemi?

5+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a krátký animovaný film, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce 

70

Polaris

Dobrodružství tučňáka Jamese a medvěda Vladimíra

6+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a animovaný pohádkový film, ve kterém se děti dozvědí některé informace z astronomie

70

Polaris 2 

(od září 2024)

 Pokračování dobrodružství tučňáka Jamese a medvěda Vladimíra  6+  PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a animovaný pohádkový film, ve kterém se děti dozvědí některé informace z astronomie

 70

Noční obloha

Co můžeme vidět na obloze ve dne i v noci

od 4. ročníku ZŠ

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a programu, který pomáhá při orientaci na obloze, krátký film Jaro/Léto/Podzim/Zima podle příslušného ročního období a ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce   

70

Sluneční soustava (Solar system adventure)

Vydejte se s námi na dobrodružství ve sluneční soustavě

od 4. ročníku ZŠ

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy, krátký film Jaro/Léto/Podzim/Zima podle příslušného ročního období a film o Sluneční soustavě

70

Neuvěřitelné Slunce

Slunce – obrovská energie, životodárná síla i hrozba

od 4. ročníku ZŠ

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy, krátký film Jaro/Léto/Podzim/Zima podle příslušného ročního období a film o naší nejbližší hvězdě – Slunci

70

 

Témata jsou zpracována zhruba na 45 minut, tj. na 1 vyučovací hodinu. Můžete využít i kombinace programu v planetáriu a výukového programu v sále za zvýhodněnou cenu 100 Kč za dítě (2 x 45 minut). Dva pedagogové na třídu mají vstup zdarma, případný další pedagogický doprovod platí stejné vstupné jako děti.

 

 

PROGRAMY PRO 6. – 9. ROČNÍK ZŠ A PRO STŘEDNÍ ŠKOLY


PROGRAM

ANOTACE

VĚK

POZNÁMKA

CENA

Vesmír

Základní pojmy a představa o vesmíru, seskupení hvězd do větších celků, měření vzdáleností a velikostí ve vesmíru, další pojmy, které se v astronomii používají

12+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje výukové video, krátkou přednášku, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Dobývání vesmíru, od počátků kosmonautiky až po dnešek

Povídání o prvních letech do vesmíru, přistání na Měsíci, raketoplánech a vesmírných sondách

12+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje výukové video, krátkou přednášku, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Sluneční soustava

Slunce, planety, planetky, komety, meteory a meteority, měsíce planet a umělé družice Země, předpovídání počasí a stacionární družice

12+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje výukové video, krátkou přednášku, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Země a Měsíc

Pohyby Země během dne a roku, vzájemný vliv Země a Měsíce, zatmění Slunce a Měsíce

12+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje výukové video, krátkou přednášku, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Časová pásma

Datová hranice, slunovrat, rovnodennost a zdánlivý pohyb Slunce po obloze během roku

12+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje výukové video, krátkou přednášku, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Nejkrásnější úkazy na obloze

Povídání o mimořádných nebeských úkazech, které by člověk alespoň jednou v životě měl vidět

12+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje výukové video, krátkou přednášku, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Neuvěřitelné příběhy zvířecích kosmonautů

Známá i neznámá fakta formou kvízu a povídání

12+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje přednášku s kvízem, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Jak se stát astronautem

Přednáška formou kvízu a povídání

12+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

program zahrnuje přednášku s kvízem, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Neveřejné příběhy kosmonautiky

Myslíte si, že znáte pravdu o výzkumu vesmíru? Co nám kosmické agentury zatajily?

12+

PROGRAM V SÁLE HVĚZDÁRNY

progrm zahrnuje krátkou přednášku s videi, kvíz nebo hru, ukázku dalekohledu v pozorovatelně a za příznivého počasí pozorování Slunce

40

Polaris

Dobrodružství tučňáka Jamese a medvěda Vladimíra

6+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a animovaný film vhodný i pro starší publikum

70

 Polaris 2 

(od září 2024)

  Pokračování dobrodružství tučňáka Jamese a medvěda Vladimíra  6+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a animovaný film vhodný i pro starší publikum

 70

Noční obloha

Co můžeme vidět na obloze ve dne i v noci

12+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy s vyprávěním, co vše je možné vidět v daném období na obloze a krátký film Jaro/Léto/Podzim/Zima podle příslušného ročního období

70

Sluneční soustava (Solar system adventure)

Vydejte se s námi na dobrodružství ve sluneční soustavě

od 4. ročníku ZŠ

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy, krátký film Jaro/Léto/Podzim/Zima podle příslušného ročního období a film o Sluneční soustavě

70

Neuvěřitelné Slunce

Slunce – obrovská energie, životodárná síla i hrozba

od 4. ročníku ZŠ

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy, krátký film Jaro/Léto/Podzim/Zima podle příslušného ročního období a film o naší nejbližší hvězdě – Slunci

70

Ze Země do vesmíru

Projdeme dlouhou cestu zkoumání vesmíru, na které uvidíme planety, hvězdy, Slunce, Měsíc, galaxie, mlhoviny a další dílky obrovské kosmické mozaiky, která je naším domovem.

12+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a film

70

Dva malé kousky skla

(od září 2024)

 Náš pohled na vesmír zcela změnily dalekohledy. Užijte si s námi úžasné pohledy do vesmíru.

12+

PROGRAM V PLANETÁRIU

program zahrnuje ukázku umělé oblohy a film

 70

 

Témata jsou zpracována zhruba na 45 minut, tj. na 1 vyučovací hodinu. Pro vyšší ročníky je možno spojit 2 témata na 2 x 45 minut s přestávkou nebo prodloužit probírané téma na 2 vyučovací hodiny. Lze také kombinovat program v planetáriu a výukový program v sále za zvýhodněnou cenu 100 Kč za žáka (2 x 45 minut). Dva pedagogové na třídu mají vstup zdarma, případný další pedagogický doprovod platí stejné vstupné jako děti.

 

 

KDYKOLI V PRŮBĚHU ROKU PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

 

Program na zakázku – dle dohody jsme schopni připravit různé typy programů o různé délce, které lze hradit i ze Šablon (cena dle dohody)

 

Večerní pozorování – pozorování večerní oblohy je možné domluvit pro skupiny (třídy, rodiče s dětmi apod.) individuálně i mimo otvírací doby pro veřejnost. Cena 40 Kč.

 

Přednášky pro školy nebo skupiny je možno domluvit telefonicky, kontakt: Mgr. Jana Švihálková, 724188158, nebo mailem: hvezdarna@ddmtrebic.cz.