Obchodní podmínky

Fakturační údaje

Dům dětí a mládeže Třebíč

příspěvková organizace

Tomáše Bati 1084

674 01 Třebíč

IČ: 72083948

 

Kontaktní údaje

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM dr. Zdeňka Kvíze, Třebíč

Švabinského 1310/5

674 01 Třebíč

Telefon: 724 188 158

e-mail: hvezdarna@ddmtrebic.cz 

Web: www.planetariumtrebic.cz

I.    Úvodní ustanovení 

 1. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem – kupujícím vzniká koupí vstupenky na program planetária nebo jiné představení provozované Prodávajícím.
 2. Zákazník, který zakoupí vstupenky přes internet Prodávajícího, vyjadřuje tak souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, které jsou pro obě smluvní strany závazné.
 3. Pro smluvní vztah mezi Prodávajícím a zákazníkem je rozhodující verze všeobecných obchodních podmínek platná v den uhrazení platby kupní ceny za vstupenku. 


II.     Způsob prodeje vstupenek

 • Vstupenky na vybraná představení je možno zakoupit pouze online.
 • Úhrada vstupenek:
  • platební kartou
  • pomocí QR kódu
  • on-line platbou
 • Cena vstupenky:
  1. Cena vstupenky je zveřejněna u každého programu
  2. Elektronickou vstupenkou se rozumí jedna elektronická vstupenka nebo více elektronických vstupenek, které si zákazník objedná a zaplatí přes internet
  3. Uvedená kupní cena je cenou aktuální pro objednání představení, a je cenou konečnou (prodávající není plátce DPH)


III.     Kontrola platnosti vstupného

 1. V případě zakoupení elektronické vstupenky je nezbytné při kontrole předložit její tištěnou verzi nebo čitelnou verzi v mobilním telefonu či jiném elektronickém zařízení. 
 1. Vstupenka opravňující majitele ke vstupu na konkrétní akci je určena pro jednorázové použití. Hvězdárna a planetárium Třebíč neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním elektronické vstupenky. Vstup na akci bude umožněn pouze na základě té elektronické nebo tištěné vstupenky, která projde kontrolou jako první. Při jejím opětovném předložení nebo její kopie nebude vstup na akci umožněn bez ohledu na to, kdo elektronickou vstupenku předloží. 
 1. Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou. Padělání vstupenky je trestné. 
 1. Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s Návštěvním řádem Hvězdárny a planetária Třebíč, pokyny zaměstnanců
  a s podmínkami, které se k nim vážou.


IV.     Ostatní ujednání

 1. Hvězdárna a planetárium Třebíč si vyhrazuje právo zrušit již učiněné rezervace, pokud je vyhodnotí jako spekulativní, neúčelné, opakované a tím bránící v nákupu nebo rezervaci vstupenek ostatním návštěvníkům.
 2. Změna programu vyhrazena.
 3. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2024.


V. Ochrana osobních údajů

 1. Nákupem elektronické vstupenky, dává Zákazník Provozovateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem č. 40/1995 Sb. a zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, případně dalších údajů uvedených v registračním formuláři za účelem realizace rezervace vstupenky přes internet nebo prodeje elektronické vstupenky prostřednictví internetu, případně pro účely reklamace nebo informace o zrušeném představení po dobu jednoho roku. Provozovatel se zavazuje, že uvedená osobní data jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy prodána nebo převedena na někoho jiného. Všechny osobní údaje budou přísně utajeny a budou užívány pouze pro účely Provozovatele.
 2. Údaje, které budou sloužit pro úhradu kupní ceny elektronické vstupenky, jsou poskytovány přímo společnostem provozujícím zabezpečené internetové platební brány a Provozovatel nemá k těmto údajům přístup. Tyto údaje jsou chráněny v souladu se všeobecnými podmínkami provozovatelů těchto zabezpečených internetových platebních bran.

 

VI. Odstoupení o smlouvy

 1. Dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá Zákazník právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu a době.
 2. Zaplacené vstupné se nevrací. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.
 3. V případě, že dojde ke zrušení představení ze strany Provozovatele, na které si zákazník již zakoupil elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace bankovním převodem.