Přístrojové vybavení

Dolní pozorovatelna je nyní po rekonstrukci a je vybavena dvěma dalekohledy s elektrickým pohonem. Jako základní přístroj hvězdárny slouží nyní dalekohled Sky Watcher 250 na paralaktické montáži EQ-6. Od roku 2014 probíhají pozorování také v opravené horní pozorovatelně dalekohledem Newton 30 cm. Pro pozorování chromosféry Slunce se využívá dalekohled Lunt – LS 60T.

NAŠE DALEKOHLEDY

Jako historickou zajímavost má naše hvězdárna v archivu dalekohled pana Františka Havlíka, čočkový refraktor s průměrem objektivu 7 cm s příslušenstvím. Čočky si pravděpodobně pan Havlík vybrousil sám. Tubus dalekohledu je z použité protitankové zbraně. K dalekohledu je jednoduchá paralaktická montáž s ručním pohonem obou os. Druhou zajímavostí je funkční dřevěný dalekohled hranolového typu, který může být z pozůstalosti dr. Zdeňka Kvíze. Jedná se o zrcadlový Newton s ohniskovou vzdáleností 1700 mm s jedním ručně vyráběným okulárem.

 

Od roku 1983 byl základním přístrojem hvězdárny dalekohled Meniscas – Cassegrain. Do roku 1986 byl provozován jako přenosný, v roce 1986 byl umístěn do dolní pozorovatelny, kde slouží dodnes jako záložní přístroj. Průměr hlavního zrcadla je 150 mm, ohnisko 2200 mm. V příslušenství je planetární kamera s astrokamerou na fotografické desky. 

 

Dalekohled Newton 30 cm je společným výrobkem řemeslníků z Třebíče v 80. letech. Hlavní zrcadlo má průměr 30 cm, ohnisková vzdálenost zrcadla je 1700 mm. Dalekohled byl v provozu ve druhé polovině 80. let, později na 20 roků rozebrán a umístěn v provozní budově. Znovu byl uveden do provozu v roce 2014, kdy bylo pořízeno přesnější sekundární zrcátko a zásluhou pana Fortelného komaxitovány tubus a kovové části dalekohledu. Je umístěn ve staré pozorovatelně a svými parametry jde o největší přístroj hvězdárny.

 

Dalekohled Sky Watcher 250 v dolní pozorovatelně slouží nyní jako základní přístroj hvězdárny. Průměr primárního zrcadla je 250 mm, ohnisko 1000 mm. Jde o dalekohled Newtonova typu na paralaktické montáži EQ-6 s naváděním a databází objektů. Umístění na odděleném pilíři umožňuje pohodlné pozorování i fotografování s dlouhou expozicí. V příslušenství jsou okuláry Plössl s různou ohniskovou vzdáleností.

 

Dalekohled Lunt – LS 60T je sluneční dalekohled pro pozorování chromosféry ve spektrální čáře H – Alfa. Relativně malý přístroj o průměru objektivu 60 mm a ohnisku 500 mm umí zobrazit složité procesy na Slunci, jako jsou chromosférické erupce, filamenty a protuberance.